transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

(7)Be, (210)Pb, and (210)Po in the surface air from the Arctic to Antarctica.

Författare och institution:
Bertil R R Persson (-); Elis Holm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Journal of environmental radioactivity, 138 s. 364-74
ISSN:
1879-1700
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In the present study we have investigated the activity concentrations of (210)Pb, (210)Po as well as (7)Be in surface air of the North and South Atlantic (1988-1989), the Arctic Ocean (1991), and along the coastline of Siberia (1994) during succeeding expeditions in the Swedish Polar Research program. During the cruises in the Arctic Ocean during 1991-07-28 to 1991-10-04 the average air concentrations of (7)Be was 0.6 ± 0.4 mBq/m(3), (210)Pb 40 ± 4 μBq/m(3) and (210)Po-38 ± 10 μBq/m(3). During the Swedish-Russian Tundra Ecology-94 expedition along the Siberian coastline the average air concentrations of (7)Be and (210)Pb measured during May-July were 11 ± 3, and 2.4 ± 0.4 mBq/m(3), and during July-September they were 7.2 ± 2 and 2.7 ± 1.1 mBq/m(3) respectively. The results from measurements of the activity concentration of (210)Pb in the air over the Arctic Ocean vary between 75 and 176 μBq/m(3). In the air close to land masses, however, the activity concentration of (210)Pb in the air increases to 269-2712 μBq/m(3). The activity concentration of (7)Be in the South Atlantic during the cruise down to Antarctica varied between 1.3 and 1.7 with an average of 1.5 ± 0.8 mBq/m(3). The activity concentration of (210)Pb in the South Atlantic down to Antarctica varied between 6 and 14 μBq/m(3). At the Equator the activity concentration recorded in November 1988 was 630 μBq/m(3) and in April 1989 it was 260 μBq/m(3). The average activity concentration of (210)Pb during the route Gothenburg-Montevideo in 1988 was 290 and on the return Montevideo-Gothenburg it was 230 μBq/m(3). The activity concentration of (210)Po in the South Atlantic down to Antarctica varied between 15 and 58 μBq/m(3). At the Equator the activity concentration in November 1988 was 170 and in April 1989 it was 70 μBq/m(3). The average activity concentration of (210)Po during the route Gothenburg-Montevideo in 1988 was 63 and on the return Montevideo-Gothenburg it was 60 μBq/m(3). The average of the activity concentrations in the Antarctic air of (210)Pb was 27 ± 10 μBq/m(3) and of (210)Po it was 12 ± 7 μBq/m(3). All our results were compiled together with other published data, and the global latitudinal distribution of (210)Pb was converted to total annual deposition (Bq/m(2)/a) and fitted to a 4th degree polynomial. By using the global latitudinal distribution of (210)Po/(210)Pb-activity ratio from our own results the global latitudinal distribution of (210)Po annual deposition was derived.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
212176
Posten skapad:
2015-02-05 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007