transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Presence of phytosphingosine combined with 2-hydroxy fatty acids in sphingomyelins of bovine kidney and intestinal mucosa.

Författare och institution:
Michael Breimer (Medicinska institutionen); K A Karlsson (-); B E Samuelsson (-)
Publicerad i:
Lipids, 10 ( 1 ) s. 17-9
ISSN:
0024-4201
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1975
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A minor part of sphingomyelins of bovine kidney and small intestine has been shown by mass spectrometry to contain phytosphinogsine in the earlier unknown combination with 2-hydroxy fatty acids.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Animals, Cattle, Chromatography, Thin Layer, Fatty Acids, analysis, Hydroxy Acids, analysis, Ileum, analysis, Intestinal Mucosa, analysis, Intestine, Small, analysis, Jejunum, analysis, Kidney, analysis, Kidney Medulla, analysis, Mass Spectrometry, Sphingomyelins, analysis, Sphingosine, analysis
Postens nummer:
212171
Posten skapad:
2015-02-05 08:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007