transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Glycolipid pattern of stomach tissue of a human with the rare blood group A,p.

Författare och institution:
Michael Breimer (Medicinska institutionen); B Cedergren (-); K A Karlsson (-); K Nilson (-); B E Samuelsson (-)
Publicerad i:
FEBS letters, 118 ( 2 ) s. 209-11
ISSN:
0014-5793
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1980
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
ABO Blood-Group System, Blood Group Antigens, Female, Glycolipids, analysis, Humans, P Blood-Group System, Stomach, analysis
Postens nummer:
212160
Posten skapad:
2015-02-05 08:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007