transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The specific distribution of glycolipid-based blood group A antigens in human kidney related to A1/A2, Lewis, and secretor status of single individuals. A possible molecular explanation for the successful transplantation of A2 kidneys into O recipients.

Författare och institution:
Michael Breimer (Medicinska institutionen); B E Samuelsson (-)
Publicerad i:
Transplantation, 42 ( 1 ) s. 88-91
ISSN:
0041-1337
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1986
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
ABO Blood-Group System, Blood Group Incompatibility, Glycolipids, analysis, Humans, Isoantigens, analysis, Kidney, immunology, Kidney Transplantation, Lewis Blood-Group System, P Blood-Group System, Tissue Distribution
Postens nummer:
212138
Posten skapad:
2015-02-05 07:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007