transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unintended consequences of NPM that drive the 'Bureaucracy'

Författare och institution:
Roy Liff (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
International Journal of Public Administration, 37 ( 8 ) s. 474-483
ISSN:
0190-0692
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This article examines the unintended consequences following implementation of a new public management (NPM) reform—a performance-based salary system—in two Swedish public schools. Headmasters and central office personnel were interviewed. The expected reform results at last appeared a decade after implementation when salary-setting procedures adopted the bureaucratic framework. Despite the common view that NPM reforms, owing to unintended consequences, fail because they adapt poorly to the Weberian control regime at public organizations, this article argues that the unintended consequences of an NPM reform can drive the “bureaucratic” organization even when there is no evidence of debureaucratization.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
unintended consequences, NPM, bureaucracy, individual salaries
Postens nummer:
212129
Posten skapad:
2015-02-04 14:12
Posten ändrad:
2015-02-20 11:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007