transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sperm choice by females.

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); R. Shine (-); T. Madsen (-); A. Gullberg (-); H. Tegelström (-)
Publicerad i:
Trends in Ecology & Evolution, 12 ( 11 ) s. 445-446
ISSN:
0169-5347
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Evolutionsbiologi
Postens nummer:
212091
Posten skapad:
2015-02-03 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007