transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can relaxed time constraints on sperm production eliminate protandry in an ectotherm?

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); T. Birkhead (-); R. Shine (-)
Publicerad i:
Biological Journal of the Linnean Society, 66 s. 159-170
ISSN:
0024-4066
E-ISSN:
1095-8312
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
212083
Posten skapad:
2015-02-03 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007