transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Plasticity in the frequency of reproduction in an alpine lizard.

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); R. Shine (-)
Publicerad i:
Copeia, 3 s. 794-796
ISSN:
0045-8511
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Evolutionsbiologi
Postens nummer:
212081
Posten skapad:
2015-02-03 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007