transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of sex, body size, temperature, and location on antipredator tactics in free-ranging garter snakes, Thamnophis sirtalis, Colubridae.

Författare och institution:
R. Shine (-); Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); M. LeMaster (-); I.T. Moore (-); R.T. Mason (-)
Publicerad i:
Behavioral Ecology, 11 ( 3 ) s. 239-240.
ISSN:
1045-2249
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
Postens nummer:
212078
Posten skapad:
2015-02-03 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007