transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Malformed offspring, sibling matings, and selection against inbreeding in the sand lizard Lacerta agilis.

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); A. Gullberg (-); H. Tegelström (-)
Publicerad i:
Journal of Evolutionary Biology, 9 s. 229-242
ISSN:
1010-061X
E-ISSN:
1420-9101
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Evolutionsbiologi
Postens nummer:
212059
Posten skapad:
2015-02-03 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007