transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Female choice on male quantitative traits - why is it so rare?

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); T. Madsen (-)
Publicerad i:
Behavioral Ecology and Sociobiology, 36 s. 179-184
ISSN:
0340-5443
E-ISSN:
1432-0762
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
Postens nummer:
212052
Posten skapad:
2015-02-03 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007