transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nuptial coloration in the sand lizard, Lacerta agilis: an intrasexually selected cue to fighting ability

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publicerad i:
Animal Behaviour, 48 s. 607-613.
ISSN:
0003-3472
E-ISSN:
1095-8282
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
Postens nummer:
212046
Posten skapad:
2015-02-03 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007