transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sexual selection and reproductive strategies in the sand lizard, Lacerta agilis.

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Evolutionsbiologi
Postens nummer:
212033
Posten skapad:
2015-02-03 12:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007