transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of pH and aluminium on embryonic and early larval stages of Swedish brown frogs Rana arvalis, R. temporaria and R. dalmatina.

Författare och institution:
Claes Andrén (Zoologiska institutionen); Lennart Henriksson (Zoologiska institutionen); Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); Göran Nilson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Holarctic Ecology, 11 s. 127-135
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1988
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
Postens nummer:
212032
Posten skapad:
2015-02-03 12:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007