transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Acid-shock, aluminum and presence of Sphagnum aurantiacum : effects on embryological development in the common frog, Rana temporaria and the moor frog, Rana arvalis.

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen); C. Hogstrand (-); A. Dahlberg (-); S-Å Berglind (-)
Publicerad i:
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 39 s. 37-44
ISSN:
0007-4861
E-ISSN:
1432-0800
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
212030
Posten skapad:
2015-02-03 11:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007