transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conflicts between courtship and thermoregulation: the thermal ecology of amorous male garter snakes, Thamnophis sirtalis parietalis, Colubridae.

Författare och institution:
R. Shine (-); P.S. Harlow (-); M.J. Elphick (-); Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); R.T. Mason (-)
Publicerad i:
Physiological and Biochemical Zoology, 73 ( 4 ) s. 508-516
ISSN:
1522-2152
E-ISSN:
1537-5293
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
Postens nummer:
212029
Posten skapad:
2015-02-03 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007