transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Discrepancy in mitochondrial and nuclear polymorphism in meadow vipers, Vipera ursinii questions the unambiguous use of mtDNA in conservation studies.

Författare och institution:
B. Ujvari (-); T. Madsen (-); Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publicerad i:
Amphibia-Reptilia, 26 s. 287-293
ISSN:
0173-5373
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
212016
Posten skapad:
2015-02-03 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007