transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consistent sex ratio bias of individual female dragon lizards.

Författare och institution:
Tobias Uller (Zoologiska institutionen); B Mott (-); G. Odierna (-); Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publicerad i:
Biology Letters, 2 s. 569-572
ISSN:
1744-9561
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
Postens nummer:
211990
Posten skapad:
2015-02-03 10:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007