transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variety is the spice of life: female lizards choose to associate with colour-polymorphic male dyads.

Författare och institution:
M. Healey (-); Tobias Uller (Zoologiska institutionen); Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publicerad i:
Ethology, 114 s. 231-237
ISSN:
0179-1613
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
Postens nummer:
211978
Posten skapad:
2015-02-03 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007