transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blood group ABO-incompatible kidney transplantation biochemical and immunochemical studies of blood group A glycolipid antigens in human kidney and characterization of the antibody response (antigen specificity and antibody class) in O recipients receiving A2 grafts.

Författare och institution:
Michael Breimer (Medicinska institutionen); H Brynger (-); J Le Pendu (-); R Oriol (-); L Rydberg (-); B E Samuelsson (-); J Vinas (-)
Publicerad i:
Transplantation proceedings, 19 ( 1 Pt 1 ) s. 226-30
ISSN:
0041-1345
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
ABO Blood-Group System, immunology, isolation & purification, Antibody Formation, Azathioprine, therapeutic use, Blood Group Incompatibility, Cyclosporins, therapeutic use, Glycolipids, immunology, isolation & purification, Graft Rejection, Humans, Immunosuppression, Kidney, immunology, Kidney Transplantation, Prednisone, therapeutic use
Postens nummer:
211929
Posten skapad:
2015-02-02 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007