transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blood group ABO-incompatible (A2 to O) kidney transplantation in human subjects: a clinical, serologic, and biochemical approach.

Författare och institution:
Lennart Rydberg (-); Michael Breimer (Medicinska institutionen); B E Samuelsson (-); H Brynger (-)
Publicerad i:
Transplantation proceedings, 19 ( 6 ) s. 4528-37
ISSN:
0041-1345
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
ABO Blood-Group System, immunology, Blood Group Incompatibility, immunology, Carbohydrate Sequence, Epitopes, Glycoconjugates, immunology, Humans, Isoantibodies, biosynthesis, Kidney Transplantation, Tissue Distribution
Postens nummer:
211927
Posten skapad:
2015-02-02 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007