transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Between-year variation in determinants of offspring survival, Lacerta agilis.

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); T. Madsen (-)
Publicerad i:
Functional Ecology, 15 s. 443-450
ISSN:
0269-8463
E-ISSN:
1365-2435
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Evolutionsbiologi
Postens nummer:
211923
Posten skapad:
2015-02-02 15:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007