transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Offspring size-number strategies: experimental manipulation of offspring size in a viviparous lizard Lacerta vivipara.

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); E. Wapstra (-); C. Olofsson (-)
Publicerad i:
Functional Ecology, 16 s. 135-140
ISSN:
0269-8463
E-ISSN:
1365-2435
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
Postens nummer:
211915
Posten skapad:
2015-02-02 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007