transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variation in heritability of tadpole growth: an experimental analysis.

Författare och institution:
Tobias Uller (Zoologiska institutionen); Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publicerad i:
Heredity, 88 s. 480-484
ISSN:
0018-067X
E-ISSN:
1365-2540
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Evolutionsbiologi
Postens nummer:
211912
Posten skapad:
2015-02-02 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007