transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Growth to death in lizards.

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); R. Shine (-)
Publicerad i:
Evolution, 56 ( 9 ) s. 1867-1870
ISSN:
0014-3820
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Evolutionsbiologi
Postens nummer:
211908
Posten skapad:
2015-02-02 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007