transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Major histocompatibility complex and mate choice in sand lizards.

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); T. Madsen (-); J. Nordby (-); E. Wapstra (-); B. Ujavri (-); H. Wittzell (-)
Publicerad i:
Biology Letters, 270 s. 254-256
ISSN:
1744-9561
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Evolutionsbiologi
Postens nummer:
211897
Posten skapad:
2015-02-02 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007