transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Too big for his boots: are social costs keeping condition-dependent status signalling honest in an Australian lizard?

Författare och institution:
M. Healey (-); Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publicerad i:
Austral ecology, 34 s. 636-640
ISSN:
1442-9985
E-ISSN:
1442-9993
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Evolutionsbiologi
Postens nummer:
211890
Posten skapad:
2015-02-02 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007