transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On parsimonious paternity and scientific rigor: a reply to Madsen.

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); Tobias Uller (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Molecular Ecology, 18 s. 25-27
ISSN:
0962-1083
E-ISSN:
1365-294X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
Postens nummer:
211889
Posten skapad:
2015-02-02 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007