transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vitamin E does not elevate survival in free-ranging lizards.

Författare och institution:
M. Healey (-); Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publicerad i:
Copeia, 2 s. 339-341
ISSN:
0045-8511
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
Postens nummer:
211883
Posten skapad:
2015-02-02 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007