transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Free radicals run in lizard families without (and perhaps with) mitochondrial uncoupling.

Författare och institution:
Mats Olsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); M. Wilson (-); Tobias Uller (Zoologiska institutionen); Caroline Isaksson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Biology Letters, 5 s. 345-346
ISSN:
1744-9561
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Evolutionsbiologi
Postens nummer:
211879
Posten skapad:
2015-02-02 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007