transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Brief Note on Palestine's Bid to Join the ICC and Have War Crimes in Occupied Territories Probed

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Philosophical Comment Blog, ( 2015-01-18 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
Gaza, Hamas, ICC, International criminal court, Israel, Jerusalem, Likud, Palestine, Rome Statute, United Nations, West Bank
Postens nummer:
211855
Posten skapad:
2015-02-01 21:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007