transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Latinska ord: öre

Författare och institution:
Karin Westin Tikkanen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Legatus Mensae, 5/2014 s. 19
ISSN:
0284-6004
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
Postens nummer:
211820
Posten skapad:
2015-01-30 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007