transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Applying Options Thinking to Shape Generativity in Digital Innovation: An Action Research into Connected Cars

Författare och institution:
Fredrik Svahn (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Rikard Lindgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Lars Mathiassen (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings of HICSS-48, s. 4141-4150
ISSN:
1530-1605
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informatik
Postens nummer:
211817
Posten skapad:
2015-01-30 13:57
Posten ändrad:
2015-02-06 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007