transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ABH antigens: some basic aspects.

Författare och institution:
B E Samuelsson (-); Michael Breimer (Medicinska institutionen)
Publicerad i:
Transplantation proceedings, 19 ( 6 ) s. 4401-7
ISSN:
0041-1345
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
ABO Blood-Group System, immunology, Glycoconjugates, immunology, Hexosyltransferases, physiology, Humans, Lewis Blood-Group System, immunology
Postens nummer:
211816
Posten skapad:
2015-01-30 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007