transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Europa med nationalräkenskapsmått

Författare och institution:
Klas Fregert (-); Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Marknad och politik, red. av L Hultkrantz och H Tson Söderström, 10:e oförändr. uppl., s. 323-341
ISBN:
978-91-44-09255-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Tidigare utgiven av SNS Förlag.
Postens nummer:
211815
Posten skapad:
2015-01-30 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007