transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The ecological environment of this film

Författare och institution:
Fredrik Svensk (Akademin Valand)
Publicerad i:
No, I am not a toad, I am a turtle! Editors: Elke Marhöfer and Paolo Caffoni, s. 31-45
ISBN:
978-3-943620-00-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Archive Books
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Konst ->
Bildkonst
Nyckelord:
biopolitics, filmmaking, non-antropocentrism, animism
Postens nummer:
211761
Posten skapad:
2015-01-30 08:25
Posten ändrad:
2015-04-27 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007