transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contemporary, All Too Contemporary

Författare och institution:
Fredrik Svensk (Akademin Valand)
Publicerad i:
Kunstkritikk, ( 30.10.14 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Konst ->
Bildkonst
Nyckelord:
Exhibition, regulation of lack, desire
Postens nummer:
211705
Posten skapad:
2015-01-29 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007