transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cardiovascular response to stress and perceived stress is not altered 40 years after hypertensive pregnancies

Författare och institution:
Anna-Clara Collen (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Helena Gustafsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Margareta Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper); Linus Schiöler (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Louise Bexander (Institutionen för medicin); Karin Manhem (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Hypertension in Pregnancy, 34 ( 1 ) s. 116-124
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Objective: Women experiencing hypertensive pregnancies have an increased risk for cardiovascular disease. Whether stress increase the risk is unknown. The objective was to test if cardiovascular response to stress and/or perceived stress differed in relation to blood pressure status during pregnancy 40 years earlier. Methods: Cardiovascular response was examined with mental stress test, and perceived stress was evaluated with a questionnaire in 105 women. Results: Resting heart rate was higher, and pulse reactivity was lower in women with previous hypertensive pregnancies. Neither blood pressure nor perceived stress differed. Conclusion: Response to physical or psychological stress is not affected many years after pregnancy. Read More: http://informahealthcare.com/doi/full/10.3109/10641955.2014.988348
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Nyckelord:
Cardiovascular reactivity, Follow-up, Hypertension, Perceived stress, Pregnancy
Postens nummer:
211656
Posten skapad:
2015-01-29 10:54
Posten ändrad:
2016-06-10 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007