transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teaching Interaction Design and Children: Understanding the Relevance of Theory for Design.

Författare och institution:
M.M. Bekker (-); Wolmet Barendregt (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); P. Markopoulos (-); J. Read (-)
Publicerad i:
Interaction Design & Architecture, 21
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Postens nummer:
211629
Posten skapad:
2015-01-28 16:59
Posten ändrad:
2015-01-28 20:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007