transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the structure and function of glycosphingolipids : characterization of blood group antigens of the gastrointestinal tract

Författare och institution:
Michael Breimer (Medicinska institutionen)
ISBN:
91-7222-336-7
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1980
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Medicin Allmänt Glycosphingolipids: analysis
Postens nummer:
211623
Posten skapad:
2015-01-28 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007