transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immunogenicity of Hanganutziu-Deicher antigens in pig-to-human xenotransplantation.

Författare och institution:
T Kobayashi (-); A Suzuki (-); I Yokoyama (-); M Abe (-); S Hayashi (-); T Nagasaka (-); Y Namii (-); T Kato (-); T Tokoro (-); D Liu (-); A Nakao (-); H Matsuda (-); K Morozumi (-); Michael Breimer (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Lennart Rydberg (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); C G Groth (-); A Tibell (-); O Korsgren (-); H Takagi (-)
Publicerad i:
Transplantation proceedings, 32 ( 5 ) s. 874
ISSN:
0041-1345
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
Nyckelord:
Animals, Antibodies, Heterophile, blood, Antigens, Heterophile, immunology, Aorta, Endothelium, Vascular, immunology, Fetal Tissue Transplantation, immunology, Humans, Immunoglobulin G, blood, Immunoglobulin M, blood, Islets of Langerhans Transplantation, immunology, Kidney, immunology, Swine, Transplantation, Heterologous, immunology
Postens nummer:
211622
Posten skapad:
2015-01-28 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007