transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical Exercise and Milmed Co-Administration for the Alleviation of ADHD Symptoms

Författare och institution:
Trevor Archer (Psykologiska institutionen); Danilo Garcia (Centrum för etik, juridik och mental hälsa)
Publicerad i:
XXXIV International Congress on Law and Mental Health. City of Vienna. Austria.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Exercise; diet; neurohealth; cognition; affect; brain
Postens nummer:
211599
Posten skapad:
2015-01-28 08:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007