transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does Survey Participation Increase Voter Turnout? Re-examining the Hawthorne Effect in the Swedish National Election Studies

Författare och institution:
Mikael J Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Political Science Research and Methods, 2 ( 2 ) s. 297-307
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
211469
Posten skapad:
2015-01-24 11:21
Posten ändrad:
2015-01-27 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007