transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Proposal for an Electoral System Combining the Advantages of Party Centered and Candidate Centered Elections

Författare och institution:
Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen); Donald Granberg (-); Mikael J Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
California Journal of Politics and Policy, Epub ahead of print
E-ISSN:
1944-4370
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
211467
Posten skapad:
2015-01-24 11:17
Posten ändrad:
2016-03-30 15:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007