transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Verkon tunnelit ja niiden kaivajat

Författare och institution:
Christopher Kullenberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Verkko suljettu – Internet ja avoimuuden rajat,
ISBN:
978-952-264-248-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Into
Förlagsort:
Helsinki
Publiceringsår:
2014
Språk:
finska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Datorsystem
Postens nummer:
211339
Posten skapad:
2015-01-21 18:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007