transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Birth weight is the most important predictor for abnormal retinal vascularisation in moderate to late preterm infants

Författare och institution:
Marita Andersson Grönlund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Kerstin Allvin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); J. Dahlgren (-); Ann Hellström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
ARVO, Fort Lauderdale, USA, 6-10 maj 2012. Poster.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Postens nummer:
211315
Posten skapad:
2015-01-21 15:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007