transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Auxological data are related to ophthalmological findings in preschool children

Författare och institution:
Marita Andersson Grönlund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); J. Dahlgren (-); A-K. Karlsson (-); Eva Aring (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
ARVO, Fort Lauderdale, USA, 1-5 maj 2011. Poster.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Postens nummer:
211312
Posten skapad:
2015-01-21 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007