transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visual function in premature preschool children born to mothers with preeclampsia

Författare och institution:
Marita Andersson Grönlund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Eva Aring (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); J. Nilsson (-); Kerstin Allvin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); J. Dahlgren (-)
Publicerad i:
Svenska Läkarsällskapets Riksstämma, Göteborg, Sverige, 1-3 dec 2010. Poster.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Postens nummer:
211308
Posten skapad:
2015-01-21 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007