transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

VEP results in preschool children born preterm and small for gestational age

Författare och institution:
J. Nilsson (-); Eva Aring (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Marita Andersson Grönlund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
ARVO, Fort Lauderdale, USA, 2-6 maj 2010. Poster.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Postens nummer:
211295
Posten skapad:
2015-01-21 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007