transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visual function and ocular features in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (AD/HD) - with and without stimulants

Författare och institution:
Marita Andersson Grönlund (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi); Eva Aring (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi); M. Landgren (-); Ann Hellström (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi)
Publicerad i:
European Pediatric Neurology Society (EPNS), Göteborg, Sverige, 14-17 sept, 2005. Poster.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Postens nummer:
211283
Posten skapad:
2015-01-21 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007